کارشناسان دانشکده

ایجاد شده در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۲:۴۵ قبل از ظهر
تصویر نام و نام خانوادگی مرتبه سمت شماره داخلی
   حامد منصوری کارشناس مدیریت  مسئول دفتر 288

 

مهدی کفاش کارشناس ارشد زیست شناسی ژنتیک کارشناس آزمایشگاه 344
   فاطمه آشوری  کارشناس علوم آزمایشگاهی  کارشناس آزمایشگاه 346
   منیره قبادی

 

 کارشناس بهداشت عمومی

               

 کارشناس آموزش دانشکده

409

شرح وظایف

    مریم خداوردی   کارشناس ارشد

مدیریت آموزشی
 کارشناس خدمات آموزشی 

370

شرح وظایف

  معصومه سادات مجیدی
کارشناس بهداشت عمومی
 
 کارشناس امور

کلاسها و امتحانات

267

شرح و ظایف

  اسما پورعیدی   کارشناس علوم آزمایشگاهی  کارشناس آزمایشگاه 347
فاطمه نعمتی شهری  کارشناس علوم آزمایشگاهی  کارشناس آزمایشگاه 344
  الهام عباسی  کارشناس علوم آزمایشگاهی  کارشناس آزمایشگاه 345
  زهرا حسنی شهری کارشناس رادیولوژی کارشناس رادیولوژی 374
         
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس