رئیس دانشکده

ایجاد شده در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۰:۵۹ قبل از ظهر

معرفی:

  • نام و نام خانوادگی: دکتر سید حسین ابطحی
  • سمـت: رئیس دانشکده
  • تحصیــلات: دکتری تخصصی، دانشیار دانشگاه
  • رزومه:  رزومه و سوابق اجرایی
  • وظایف: رئیس دانشکده
  • پست الکتــرونیــک: abtahi.h@gmu.ac.ir

 

برنامه راهبردی معاونت آموزشی دانشگاه 

مسئول دفتر: حامد منصوری

تلفن: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ داخلی ۲۸۸

آدرس: خراسان رضوی - گناباد، حاشیه جاده آسیایی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشکده پیراپزشکی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس