عملکرد کمیته تعالی هوش مصنوعی در دانشگاه

ایجاد شده در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۰:۵۱ قبل از ظهر

عملکرد کمیته تعالی هوش مصنوعی در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 

مقدمه

در چند سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی گناباد گام های مثبتی را به سمت انجام پروژه های بین رشته ای و فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی برداشته است، که در این راستا شناسایی نیروی انسانی علاقه مند و متخصص در این حوزه ها در دستور کار قرار گرفته و زمینه همکاری متخصصین علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی را فرهم نموده است.

همچنین در این راستا با توجه به تشکیل کمیته تعالی هوش مصنوعی در علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، کارگروه مربوطه در این حوزه در دانشگاه علوم پزشکی گناباد تشکیل گردیده است و در آینده ای نزدیک با راه اندازی مرکز تعالی هوش مصنوعی، دانشجویان و اساتید بیشتری در این حوزه جذب خواهند گردید و پروژه های مرتبط در زمینه آموزش و پژوهش علوم پزشکی پیگیری و اجرا خواهد شد. در ادامه نمونه پژوهش های انجام شده مرتبط با هوش مصنوعی که توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه انجام شده، ذکر گردیده است.

برخی مطالعات و پروژه های انجام شده تا کنون

- پایان نامه  رشته پزشکی

- ارزیابی فاکتورهای پیشگویی کننده آزمایشگاهی در پیش آگهی بیماران مبتلا به کووید 19 با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک چند ژنی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال 1399-1400- دانشجو: حمیدضا نیاز کار، اساتید راهنما: دکتر جلیل مشاری، دکتر عبدالجواد خواجوی، استاد مشاور: محمد قربانی، دکتر مجید نیازکار

- تشخیص بیماری COVID-19 از مدالیتی CT-Scan بیمارستان علامه بهلول گنابادی با استفاده از یک روش هوش مصنوعی مبتنی بر یادگیری عمیق، دانشجو: علی صادقی، اساتید راهنما: دکتر جلال مردانه، دکتر فاطمه مالک زاده، اساتید مشاور: دکتر جواد باذلی، دکتر جلیل مشاری

- ارائه یک الگوریتم کامپیوتری مبتنی بر هوش مصنوعی به منظور تشخیص هلیکوباکتر پیلوری از تصاویر هیستوپاتولوژی و میکروبیولوژی، دانشجو: فرانک محمد نژاد، استاد راهنما: جلال مردانه، اساتید مشاور: افشین شعیبی، دکتر مریم طلایی

- طرح های تحقیقاتی بین رشته ای مرتبط با هوش مصنوعی

- بهبود در تشخیص هوشمند سرطان پستان از تصاویر ماموگرافی با استفاده از سیستم بینایی ماشین، مجریان: افشین شعیبی، هدی زارع، حسن شجاعی مند، مجتبی محمدپور

- ارائه یک روش جدید بینایی ماشین جهت تشخیص تومور مغزی با استفاده از تصاویر رزونانس مغناطیسی (MRI)، مجریان: افشین شعیبی، حسین حسینی نژاد محبتی، مجتبی کیان مهر، راحله کافیه، مطهره واعظی مقدم   

- بخش بندی دقیق تصاویر MRI با استفاده از یادگیری غیر نظارتی فازی جهت تشخیص ضایعات مغزی، مجریان: افشین شعیبی، مجتبی محمدپور،  مجتبی کیانمهر،  هدی زارع، رضا شعیبی 

- متن کاوی انتشارات جهانی کروناویروس- مجریان: دکتر میثم داستانی، دکتر فرشید دانش، محمد قربانی

- بررسی روند انتشارات علمی جهانی بروسلوز با استفاده از فنون متن کاوی و علم سنجی- مجریان: دکتر میثم داستانی، دکتر جلال مردانه

- شناسایی خوشه های موضوعی انتشارات علمی جهانی بیماری سل با استفاده از تکنیک های مدلسازی موضوعی و هم رخدادی واژگان، مجریان: دکتر میثم داستانی، دکتر جلال مردانه، دکتر رضا احمدی

 

- مقالات منتشر شده

- Ameri F, Sabahi A, Ranjbar N, Hoseini SR, Khosrojerdi R, Rajabi E, Dastani M. Internet of Things (IoT) Applications in hospitals: A Systematic Review. Health Tech Ass Act. 2022;5(4).

- Dastani M, Danesh F. Iranian COVID-19 publications in LitCovid: text mining and topic modeling. Scientific Programming. 2021;2021.

- Dastani M, Mardaneh J, Pouresmaeil O. Detecting Latent Topics and Trends in Global Publications on Brucellosis Disease Using Text Mining. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases. 2022;2022.

- Danesh F, Dastani M, Ghorbani M. Retrospective and prospective approaches of coronavirus publications in the last half-century: a Latent Dirichlet allocation analysis. Library Hi Tech. 2021 ;39(3):855-72.

- Niazkar M, Niazkar HR. Covid-19 outbreak: application of multi-gene genetic programming to country-based prediction models. Electronic Journal of General Medicine. 2020 Sep 1;17(5).

- Niazkar HR, Niazkar M. Application of artificial neural networks to predict the COVID-19 outbreak. Global Health Research and Policy. 2020 Dec;5(1):1-1.

- Niazkar M, Eryılmaz Türkkan G, Niazkar HR, Türkkan YA. Assessment of three mathematical prediction models for forecasting the COVID-19 outbreak in Iran and Turkey. Computational and mathematical methods in medicine. 2020 Nov 21;2020.

- Shoeibi R, Mohammadpoor M, Omrani AS, Kianmehr M. Design and Implement FPGA-Based Hardware and Software for Mobile Bioinformatics. Shiraz E-Medical Journal. 2018;19(Suppl).

- Mohammadpoor M, Shoeibi A, Shojaee H. A hierarchical classification method for breast tumor detection. Iranian Journal of Medical Physics. 2016;13(4):261-8.

 

- همکاری با دانشگاه علوم پزشکی هوشمند  در برگزاری مدرسه پاییزه هوش مصنوعی در علوم پزشکی

- برنامه های آینده

- ایجاد مرکز تعالی هوش مصنوعی در علوم پزشکی در دانشگاه و اختصاص سیستم های کامپیوتری قدرتمند مختص تحلیل داده

- تعریف پروژه های کاربردی در حوزه پردازش زبان طبیعی  

- تعریف پروژه های کاربردی در حوزه داده کاوی براساس نیازمندی های دانشگاه و منطقه

- برگزاری سمپوزیوم ها و کنفرانس های منطقه ای و کشوری جهت آشنا سازی اساتید و دانشجویان با موضوعات و مباحث هوش مصنوعی در علوم پزشکی همچنین برقراری ارتباط و شبکه سازی متخصصین با یکدیگر

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس