تاریخچه گروه هوشبری

ایجاد شده در ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۴:۱۶ قبل از ظهر

تاریخچه گروه هوشبری

از اوایل قرن 19 پس از اولین استفاده عمومی از اتر، تخصص بیهوشی به نحو چشمگیری پیشرفت کرده است. در ابتدا تمامی تلاشها بر روی بیهوشی طی جراحی و در اتاق عمل متمرکز شده بود و با افزایش پیچیدگی و تنوع اعمال جراحی، مهارتها و تجهیزات مربوطه در حیطه مانیتورینگ و داروها و ابزارهای بیهوشی نیز گسترش یافته است. مدیریت راه هوایی با استفاده از ابزارهای جدید سوپراگلوتیک پیشرفته تر شده است. داروهای هوشبر و مسدودکننده های عصبی عضلانی جدید عوارض را کاهش داده است. بیماران نیز امروزه رضایت بیشتری از بیهوشی دارند.

واحد ریکاوری برای مراقبت بهتر از بیماران بعد از بیهوشی به وجود آمده است.

گسترش بخشهای مراقبت ویژه باعت مراقبت دقیقتر از بیماران با ریسک بالا شده است.

کنترل درد حاد و مزمن نیز اهمیت بیشتری یافته است.

تمام این فعالیتها باعث گسترش بیشتر نقش متخصصین و کارشناسان بیهوشی در اتاق عمل و خارج آن شده است.

در ایران انجمن بیهوشی و مراقبت ویژه با سابقه و خوشنام نقش قابل توجهی در ثبت و انتشار فعالیتهای علمی و پژوهشی گروه بیهوشی دارد.

در دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گروه هوشبری با تربیت دانشجوی هوشبری در مقطع کاردانی و سپس کارشناسی فعال است و در مقاطعی نیز در مقطع کارشناسی ناپیوسته هم دانشجویانی را تربیت کرده است.

در حال حاضر این گروه با توجه به حضور پنج نفر عضو هیئت علمی، چهار نفر متخصص بیهوشی استادیار و یک نفر فوق تخصص مراقبت ویژه، برای تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بیهوشی و نیز پذیرش رزیدنت بیهوشی اعلام آمادگی نموده است.

انجمن بیهوشی نیز توسط دانشجویان فعال مقطع کارشناسی این رشته در زمینه علمی و پژوهشی نسبتا فعال میباشد

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس