شرح وظایف کارشناسان

ایجاد شده در ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۳:۳۴ قبل از ظهر

شرح وظایف:

*حضور به موقع و منظم در زمان  برگزاری کلاس ها در محیط آزمایشگاه

*تهیه و آماده سازی وسایل و مواد مربوط به آزمایشها در هر جلسه برابر دستور کار .

*تحویل، کنترل و نظارت مستمر در نحوه استفاده وسایل و مواد مصرفی توسط دانشجویان.

*انجام کنترل کیفی و تعمیرات جزیی تجهیزات آزمایشگاهی تحت اختیار.

*حفظ ، نگهداری و استفاده از تجهیزات و امکانات موجود در آزمایشگاه.

*ثبت و نگهداری دقیق میزان موجودی، مصرف مواد و وسایل مصرفی آزمایشگاه.

*رعایت کلیه نکات ایمنی در آزمایشگاه: نظارت بر تاریخ شارژ کپسولهای آتشنشانی، نحوه استفاده و نگهداری گازهای مصرفی ، جعبه کمکهای اولیه، وسایل برقی و...

*درخواست به موقع و پیگیری مستمر تامین/تعمیر/کالیبراسیون تجهیزات ، مواد و وسایل آزمایشگاهی.

*گزارش سریع مسایل، مشکلات، حوادث، نقص فنی تجهیزات و نکات ایمنی و موارد مخاطره‌آمیز برای سلامت دانشجویان و پرسنل به مسئول آزمایشگاه.

*نظارت بر تشکیل کلاسها و ارسال گزارش عدم تشکیلتاخیر در برگزاری آزمایشگاه.

*عدم تحویل کلید و یا مسئولیت آزمایشگاه به افراد غیر مسئول دانشجویان و اساتید محترم

*تشکیل و اجرای کلاس بدون حضور اساتید در آزمایشگاه و کارگاه ممنوع می باشد.

*دریافت گزارش کار دانشجویان با هماهنگی مدرس آزمایشگاه.

*هماهنگی بین اساتید مشترک یک درس، جهت تدریس یک دستور کار جامع و کامل.

*نصب علائم هشدار دهنده همراه با پیامهای آموزشی در مجاورت دستگاهها..

*تهیه دستورالعمل نحوه کارکرد، نگهداری، موارد ایمنی و اطلاعات فنی کلیه تجهیزات موجود .

*استفاده از لباس فرم در محیط داخل آزمایشگاه و محوطه آنها الزامی است.

*نظارت کامل بر نظافت آزمایشگاه، چیدمان دستگاهها، لوازم و نظم و ترتیب در محیط آزمایشگاه.

*تکریم ارباب رجوع و عدم ارجاع امور اداری و شخصی به دانشجویان

*همکاري با استاد در آموزش عملی دانشجویان در جلسات آزمایشگاه

*شرکت در برگزاري امتحانات کلاسهاي عملی و تئوري و تصحیح اوراق امتحانی دانشجویان و معدل گیري آنها

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس