برخی از برترین های دانشکده پیراپزشکی طی 5 سال اخیر

ایجاد شده در ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۵۱:۳۱ بعد از ظهر

 

 

 

 

 • رشته علوم آزمایشگاهی

 

 • آقای جواد موسوی دکتر باکتری شناسی
 • آقای امین سلوکی دکتر هماتولوژی
 • خانم منیره عسگرزاده دکترای ایمونولوژی
 • آقای سید معین ابراهیمی ارشد بیوشیمی
 • آقای شایان کرامت ارشد هماتولوژی
 • آقای مهدی سجادی ارشد هماتولوژی
 • خانم سید مژده جعفری ارشد ایمونولوژی
 • آقای سعید رباط جزنی ارشد میکروب شناسی
 • خانم سعیده خالقی‌جی‌نژاد ارشد میکروب شناسی
 • خانم شادی اکبری ارشد میکروب شناسی
 • خانم لیلا مباشری ارشد ایمونولوژی
 • آقای مهرداد ایزدی ارشد هماتولوژی
 • خانم سعیده باقری ارشد هماتولوزی

 

 

 • رشته فیزیک پزشکی و پرتو شناسی

 

- آقای سجاد شيرين بنياد........رتبه2 كارشناسي ارشد فناوري تصويربرداري پزشكي تهران

- خانم مهديه ابراهيمي..............رتبه18 كارشناسي ارشد فناوري تصويربرداري مشهد

3. آقای جواد دروگر..........رتبه 19 كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي شهيدبهشتي

4. آقای مجيد حسن آبادی.......رتبه43 كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي مشهد

5. آقای عماد خوشدل............ دانشجوی نمونه پژوهشی برتر کشوری

 

 • رشته اتاق عمل

 

 • قبولی 24 نفر در مقطع کارشناسی ارشد
 • قبولی 29 نفر در مقطع کارشناسی ناپیوسته
 • جمعا قبولی 53 نفر در مقاطع بالاتر در 5 ساله اخیر

 

 • رشته هوشبری

 

 • فائزه خواجه قبولی ارشد پرستاری ویژه

 

خدایا چنان کن سرانجام کار                       تو خشنود باشی و ما رستگار

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس