اساتید مشاور تحصیلی

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۲:۰۵ بعد از ظهر

اساتید مشاور نیمسال دوم 1402 دانشکده پیراپزشکی

 

نام خانوادگی

نام

رشته دانشجویان

مقطع

سال ورود

تعداد دانشجو

دانشکده

عرب خزاعی

آذر

اتاق عمل

کارشناسی

981

23

پیراپزشکی

بصيري مقدم

كوكب

اتاق عمل

کارشناسی

991

17

پیراپزشکی

طلایی

علیرضا

اتاق عمل

کارشناسی

4001

10

پیراپزشکی

محمدیان

بتول

اتاق عمل

کارشناسی

4011

10

پیراپزشکی

معصومي

حامد

پرتوشناسی

کارشناسی

981

18

پیراپزشکی

كشتكار دستنايي

محمد

پرتوشناسی

کارشناسی

991

20

پیراپزشکی

قاسمی

فاطمه

پرتوشناسی

کارشناسی

4001

18

پیراپزشکی

محمدی

سارا

پرتوشناسی

کارشناسی

4011

16

پیراپزشکی

حاجوی

جعفر

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

981

26

پیراپزشکی

محمدزاده

عليرضا

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

991

23

پیراپزشکی

مينوئيان حقيقي

محمدحسن

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

4001

24

پیراپزشکی

ابطحی ایوری

حسین

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

4011

19

پیراپزشکی

عباس نژاد

عباسعلی

هوشبری

کارشناسی

981

20

پیراپزشکی

حمزه ای

آرش

هوشبری

کارشناسی

991

13

پیراپزشکی

عطاردی

علیرضا

هوشبری

کارشناسی

4001

15

پیراپزشکی

پولادخای

فاطمه

هوشبری

کارشناسی

4011

18

پیراپزشکی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس