اساتید مشاور تحصیلی

ایجاد شده در ۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۰۳:۵۴ بعد از ظهر

نام استاد مشاور

ورودی

آقای حامد معصومی

1398

دکتر محمد کشتکار

1399

خانم فاطمه قاسمی

1400

خانم دکتر سارا محمدی

1401

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس