شیوه نامه اجرای آخرین برنامه آموزشی مصوب

ایجاد شده در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۵:۲۷ بعد از ظهر

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

دانشکده پیراپزشکی

گروه فیزیک پزشکی و پرتوشناسی

شیوه نامه اجرای آخرین برنامه آموزشی مصوب

 

 

برنامه آموزشی

عبارت است از تعیین اهداف آموزشی و پیش بینی عملیات و فعالیت های آموزشی برای رسیدن به اهداف آموزشی از قبل تعیین شده باتوجه به امکانات و محدودیت های آموزشی و همچنین نظام ارزشی جامعه

 

کوریکولوم

عبارت است از آنچه که باید دریک برنامه آموزشی رخ دهد.آنچه هدف آموزش دهنده می باشدو آنچه درراه این هدف انجام میگیرد.

 

جهت نیل به اهداف آموزشی و پژوهشی، مهم ترین رویکرد رعایت و اجرای صحیح برنامه آموزشی می باشد.

نظارت براجرای برنامه آموزشی طبق مقررات و کوریکولوم مصوب وزارت بهداشت، متضمن رسیدن دانشجویان به توانمندی های مورد انتظار می باشد.

فرایند نظارت و سیاست گذاری

1-پس از ابلاغ آخرین کوریکولوم، معاونت آموزشی کوریکولوم جدید را در اختیار گروه مربوطه قرارداده و مدیر گروه موظف است با تعامل با اعضا گروه براساس آخرین کوریکولوم ابلاغ شده، آرایش برنامه درسی خود را به روز کنند و علاوه بر ارسال این آرایش به اعضاء گروه درسایت دانشکده بارگذاری کنند.

2-تنظیم آخرین آرایش دروس براساس ارزیابی های صورت گرفته از ذینفعان اصلی، در گروه اساتید و دانشجویان صورت پذیرد.

3-مدیر گروه موظف است هر دو سال یکبار گزارشی از تطابق برنامه اجراشده با آخرین کوریکولوم مصوب و نیز مستندات ارزیابی کوریکولوم ارائه شده را به معاونت آموزشی دانشکده ارائه کند.

4-مسئولیت تضمین کیفیت اجرای برنامه های آموزشی براساس کوریکولوم و تحلیل جنبه های آموخته شده و پنهان آن درگروه برعهده  EDO دانشکده است. این کمیته متشکل از مدیر گروه به عنوان مسئول کمیته، مسئول EDO به عنوان دبیر کمیته پایش و ارزیابی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده و نیز نمایندگان دانشجویی و دانش آموختگان می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چک لیست تضمین کیفیت برگزاری برنامه درسی

 

نام گروه برگزار کننده:

عنوان برنامه درسی:

سال و مقطع تحصیلی:

تاریخ اجرای دوره:

تعداد دانشجویان:

تاریخ اجرای دوره(تاریخ شروع و پایان):

محل برگزاری:

تاریخ نظارت بر اجرای دوره:

نام و نام خانوادگی ناظر:

 

 

 

 

ردیف

 

عنوان

واحدمربوطه

انجام شده

انجام نشده

1

 

 

 

 

فرایند قبل از اجرای دوره

تدوین دوره آموزشی طبق طرح درس مبتنی بر کوریکولوم مصوب

 

 

 

2

پوشش کامل محتوای کوریکولوم در طرح درس

 

 

 

3

بررسی صلاحیت مدرسان(مدرک مرتبط-سابقه تدریس-تجربه مرتبط-شایستگی عمومی)

 

 

 

4

هماهنگی با مدرسین دوره قبل از اجرا (درخصوص زمان اجرای دوره-ارائه دروس-محتوای آموزشی)

 

 

 

5

تهیه طرح درس و برنامه زمانبندی دوره آموزشی توسط مدرسین

 

 

 

6

تهیه منابع علمی موردنیاز(جزوه-کتاب-نرم افزارو..)

 

 

 

7

آماده نمودن وسایل کمک آموزشی موردنیاز دوره

 

 

 

8

 

 

 

 

فرایند اجرای دوره

توجیه دانشجویان درخصوص اهداف،محتوا،نحوه ارائه دروس و مقررات آموزشی توسط مسئول دوره

 

 

 

9

ارائه دروس توسط مدرسین براساس سرفصل دروس و طرح درس

 

 

 

10

اجرای دوره آموزشی مطابق با برنامه زمانبندی

 

 

 

11

اجرای ارزشیابی تکوینی و نهایی

 

 

 

12

ارائه سوالات در بازه زمانی مقرر به امور امتحانات

 

 

 

13

اعلام نمرات دراسرع وقت در سایت سما

 

 

 

14

انجام ارزشیابی دوره و مدرس توسط دانشجویان

 

 

 

15

 

 

 

فرایند پس از اجرای دوره

تحلیل نتایج آزمون و اصلاح آزمون باتوجه به نتیجه تحلیل

 

 

 

16

برنامه ریزی جهت اصلاح دوره براساس نظرسنجی از فراگیران

 

 

 

17

استخراج و تحلیل نتایج ارزشیابی دوره و مدرس

 

 

 

18

انجام فعالیتهای مداخله ای براساس تحلیل نتایج ارزشیابی دوره

 

 

 

19

ارائه نتایج دوره به مدیرگروه

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

 

درصد

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس