کمیته های تخصصی EDO دانشکده پیراپزشکی

ایجاد شده در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۵۲:۰۳ بعد از ظهر

کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی

اعضای کمیته:

 1. دکتر سیدحسین ابطحی (رئیس کمیته) 
 2. دکتر حسین پازوکی (دبیر کمیته)
 3. دکتر علیرضا عطاردی (عضو)
 4. دکتر آرش حمزه ای (عضو)
 5. دکتر محمد کشتکار(عضو)
 6. دکتر محمد حسن مینوئیان(عضو)
 7. دکتر کوکب بصیری مقدم (عضو)
 8. خانم فاطمه قاسمی (عضو و منشی)

کمیته ارزشیابی EDO دانشکده پیراپزشکی

 

 اعضای کمیته:

 

 1.  دکترعلیرضا عطاردی (رئیس کمیته)
 2. دکتر حسین پازوکی (دبیر کمیته)
 3. دکتر سید حسین ابطحی (عضو)
 4. دکتر محمد حسن مینوئیان (عضو)
 5. دکتر کوکب بصیری مقدم (عضو)
 6. دکتر محمد کشتکار (عضو)
 7. دکتر آرش حمزه ای (عضو)
 8. آقای حامد منصوری (منشی و عضو)

کمیته توانمند سازی اعضای هیآت علمی

 

 اعضای کمیته:

 

 1. دکتر حسین پازوکی (رئیس و دبیر کمیته)
 2. دکتر سید حسین ابطحی (عضو)
 3. دکتر علیرضا عطاردی (عضو)
 4. دکتر کوکب بصیری مقدم (عضو)
 5. دکتر محمد حسن مینوئیان (عضو)
 6. دکتر محمد کشتکار (عضو)
 7. دکتر حسین پازوکی (عضو)
 8. خانم منیره قبادی (منشی و عضو)
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس