آزمایشگاه انگل شناسی وقارچ شناسی

ایجاد شده در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۴۰:۳۵ قبل از ظهر

مسئول آزمایشگاه: جناب آقای دکتر مینوئیان

کارشناس آزمایشگاه: آقای مهدی کفاش

 

در این آزمایشگاه مباحث عملی و آزمایشگاهی انگل شناسی( کرم شناسی، تک یاخته شناسی) ، حشره شناسی و قارچ شناسی به صورت ماکروسکپی و میکروسکپی، بااستفاده از لام های میکروسکپی آموزشی و همچنین سایر مواد کمک آموزشی از قبیل ویدئو پروژکتور و در قالب فایل های power point, ppt, pdf همچنین اطلس ، پوستر و موارد مختلفی که به عنوان تکلیف توسط خود دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی تهیه می شود، انجام می پذیرد. از سوی دیگر به غیر از مشاهده میکروسکپی، نمونه گیری صحیح، آماده سازی ، آزمایش مستقیم و کشت نمونه ها نیز انجام می شود. در این آزمایشگاه دانشجویان رشته های علوم آزمایشگاهی ، پزشکی ، پرستاری ، اتاق عمل ، مامایی ، بهداشت عمومی ، بهداشت محیط و فوریت های پزشکی آموزش عملی لازم مطابق سرفصل های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را تجربه می نمایند. بررسی ، آزمایش و تشخیص نمونه های ارسالی از بیمار نیز انجام می شود. در حال حاضر طرح های تحقیقاتی مرتبط با انگل شناسی، حشره شناسی و قارچ شناسی نیز در این آزمایشگاه انجام می شود.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس