شورای آموزشی دانشکده

ایجاد شده در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۷:۳۰ قبل از ظهر

هدف :
جلسات شورای آموزشی دانشکده با هدف برنامه ریزی و هماهنگی اجرائی در امور آموزشی دانشکده که بر طبق قوانین و آئین نامه ها به دانشکده محول شده و همچنین کارشناسی موضوعاتی که لازم است در شورای دانشکده مطرح شود تشکیل می شود.

اعضای شورای آموزشی دانشکده متشکل از افراد زیر میباشد:

 1. دکتر سیدحسین ابطحی (رئیس شورای آموزشی)
 2. دکتر علیرضا عطاردی (دبیر شورای آموزشی)
 3. دکتر محمدحسن مینوئیان (مدیر گروه و عضو شورای آموزشی)
 4. دکتر محمد کشتکار (مدیر گروه و عضو شورای آموزشی)
 5. دکتر محمد تقی خدادادی (مدیر گروه و عضو شورای آموزشی)
 6. دکتر کوکب بصیری مقدم (مدیر گروه و عضو شورای آموزشی)
 7. دکتر جعفر حاجوی (عضو شورای آموزشی)
 8. خانم منیره قبادی (کارشناس شورای آموزشی)

اهم وظایف شورای آموزشی دانشکده به شرح زیر می باشد.

 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرایی مصوبات معاونت آموزشی دانشگاه
 • تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی معاونت آموزشی دانشگاه
 • بررسی و تدوین برنامه های آموزشی دانشکده
 • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی میان گروه ها در ارائه دروس
 • بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی دانشگاه
 • بررسی و تصمیم گیری در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان
 • بررسی و تصمیم گیری در مورد دانشجویان انتقالی و میهمان
 • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی دانشگاه
 • بررسی تقاضاهای ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل و فرصت مطالعاتی و پیشنهاد به معاونت آموزشی دانشگاه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس