آزمایشگاه ایمونولوژی وبافت شناسی

ایجاد شده در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۴۴:۵۷ قبل از ظهر

مسئول آزمایشگاه: جناب آقای دکتر حاجوی

کارشناس آزمایشگاه: خانم آشوری

 

این آزمایشگاه با ظرفیت امکان انجام آزمایشات مختلف توسط گروههای دانشجویان را فراهم آورده است.
آزمایشات جهت یادگیری گروههای مختلف علوم آزمایشگاهی پزشکی،پرستاری، مامایی ,اتاق عمل انجام می‏گیرد و دانشجویان پس از پایان دوره, با روشهای تشخیص آزمایشگاهی ایمونولوژی، سرولوژی و تفسیر آنها در بیماریهای مختلف آشنا می شوند.

آزمایشات قابل انجام به شرح زیر می باشند:

- آشنایی با واکنشهای آنتی ژن و آنتی بادی

- واکنش های قابل رویت و غیرقابل رویت

- آزمایش آگلوتیناسیون خونی و غیر خونی

- آزمایش آگلوتیناسیون میکروبی(تست های رایت و ویدال)

- پروتئینهای فاز حاد(CRP)

- آزمایش فلوکولاسیون (تستهای تشخیص سیفلیس((VDRL,RPR))

- واکنش های رسوب گذاری ایمنی (SRID)

- واکنش های فیکساسیون کمپلمان

- آشنایی و انجام تست های الیزا

- آشنایی با بیان و کلونینگ پروتئین ها

- واکنش زنجیره ای PCR

- آشنایی با تکنیک های جداسازی پروتئین ها

- آشنایی و انجام االکتروفورز و SDS-PAGE

بخش بافت شناسی آزمایشگاه با داشتن میکروسکوپ متصل به تلویزیون جهت تدریس اساتید مربوطه و بعد مطالعه تک تک دانشجویان لام‏های کامل بافت شناسی می باشد. بسیاری از این لام‏ها تولید خارج از کشور و تعدادی هم تولید داخل هستند.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس