رشته ها و مقاطع تحصیلی

ایجاد شده در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۰:۲۱ قبل از ظهر
 رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده 
 کد رشته  نام رشته   مقاطع تحصیلی  گروه  آموزشی  
 ۱۲۱  علوم آزمایشگاهی  کارشناسی

 گروه علوم آزمایشگاهی

 

 ۶۰۱  هوشبری    کارشناسی گروه هوشبری 
 ۷۰۷  تکنولوژی اتاق عمل    کارشناسی  گروه تکنولوژی اتاق عمل 
 ۱۱۱  تکنولوژی و پرتوشناسی    کارشناسی گروه فیزیک پزشکی و پرتوشناسی 
 ۸۰۸  کتابداری واطلاع رسانی پزشکی    کارشناسی  گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس