اهداف کمیته

ایجاد شده در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۲:۱۰ قبل از ظهر

کمیته های تحقیقات دانشجویی با یک اساسنامه مشترک و با دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به تدریج از سال ۱۳۷۰ در دانشگاههای علوم پزشکی شروع به شکل گیری کردند، بطوریکه در سال ۱۳۷۵ هسته اولیه­ی کمیته تحقیقات دانشجویی در اکثر دانشگاههای علوم پزشکی شکل گرفته شد. در همین راستا کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد نیز شروع به فعالیت نمود وکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی از سال ۱۳۹۹ با هدف ترویج و ارتقای فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان آغاز به کار کرد.

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از واحدهای وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه است که در راستای ساماندهی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان پیراپزشکی از طریق فراهم نمودن محیطی مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق، فعالیت های خود را در شاخه های مختلف و در جهت رسیدن به اهداف زیر متمرکز کرده است:

- ترویج فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

- ارتقای دانش و نگرش و عملکرد دانشجویان در امر پژوهش

- فراهم سازی زمینه حضور دانشجویان در مجامع علمی پژوهشی

- بهینه سازی کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی دانشجویان

- توانمندسازی دانشجویان از طریق تشکیل کارگاههای اموزشی و برگزاری تورهای تحقیقاتی

- فراهم نمودن زمینه ای مناسب جهت حضور دانشجویان به ععنوان مجری یا همکار اصلی در طرح پژوهشی

- کمک به انتشار نتایج تحقیقات دانشجویی در سطح ملی و بین المللی

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس