شورای پژوهشی کمیته

ایجاد شده در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۶:۴۹ قبل از ظهر

  افراد عضو شورای پژوهشی 

  1. آقای دکتر جعفر حاجوی
  2. آقای دکتر محمد حسن مینوئیان
  3. خانم دکتر کوکب بصیری مقدم
  4. آقای دکتر محمد کشتکار
  5. آقای علی الوندی
  6. خانم فرزانه افضلی
  7. خانم مبینا رجبی

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس