آزمایشگاه میکروب شناسی

ایجاد شده در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۴۱:۵۲ قبل از ظهر

مسئول آزمایشگاه: جناب اقای دکتر محمدزاده

کارشناس آزمایشگاه: خانم نعمتی

 

باارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در رابطه با دروس عملی میکروب شناسی دانشجویان رشته‌های مختلف اعم از پزشکی، علوم آزمایشگاهی، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، هوشبری، اتاق عمل و پرستاری و مامائی زیر نظر اساتید متخصص و کارشناسان با تجربه مشغول می‌باشد.

 

مباحث مختلفی به شرح ذیل در این آزمایشگاه انجام می‌گیرد:

 

  • تهیه‌ی محیط کشت های مختلف
  • رنگ آمیزی‌های گرم،اسپور، ذیل نلسون، کپسول
  • کشت باکتری‌ها
  • تست های تشخیصی باکتری‌های بیماریزا
  • آنتی بیوگرام
  • کشت ادارار     
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس