شورای مرکزی کمیته

ایجاد شده در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۷:۳۲ قبل از ظهر

       

 

 

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی:

علی الوندی

اعضای واحد پژوهشی:

فرزانه افضلی

مبینا رجبی

اعضای واحد انتشارات و ترجمه:

نگار عابدینی

مونا فعال

اعضای واحد اطلاع رسانی:

رضا منصوری

امیررضا رضایی

اعضای واحد فناوری:

محمد مهدی ترابی

زهرا شهمیری

اعضای واحد آموزش:

نازنین جوینی

فاطمه علیپور

فاطمه جهانی

اعضای واحد انفورماتیک:

زهرا قربانی

مهدیه پورفرخی

غزاله نظری

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس