آزمایشگاه فیزیک و پرتوشناسی

ایجاد شده در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۴۷:۵۶ قبل از ظهر

مسئول آزمایشگاه: جناب آقای دکتر محمد کشتکار

کارشناس آزمایشگاه: خانم زهرا حسنی

 

 

در این آزمایشگاه، آزمایش های مربوط به فیزیک عمومی، فیزیک پزشکی، دوزیمتری و کنترل کیفی با استفاده از تجهیزات مربوطه صورت می گیرد. در این آزمایشگاه، دانشجویان رشته های پزشکی، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و هوشبری آزمایش های مربوط به سرفصل درس را آموزش خواهند دید.

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس