منشور اخلاقی کارکنان دانشکده

ایجاد شده در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۶:۲۰ قبل از ظهر

منشور اخلاقی کارکنان دانشکده

هدف ما جلب رضایت کلیه ذینفعان دانشکده اعم از مدیران ارشد، کارشناسان، کارکنان و موارد مربوطه می باشد. مبنای عملکرد ما قوانین حاکم بر کشور و در راس آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد می باشد. ما خود را موظف به رعایت حقوق کلیه ذینفعان می دانیم و ارایه خدمت همراه با ادای احترام به مقام شامخ کلیه عزیران موجب افتخار ماست. سعی ما در گره گشایی از مشکلات کلیه همکاران، دانشجویان و مراجعین محترم می باشد.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس