اعضای گروه هوشبری

ایجاد شده در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۵۷:۳۶ قبل از ظهر

 اعضای گروه هوشبری

 

 

دکتر محسن صاحبان ملکی

 

 

متخصص بیهوشی ، فلوشیپ ICU ، استادیار تمام وقت دانشگاه

 

 

 

Scopus

Google Scholar

 

 

دکتر آرش حمزه ای

دکتری تخصصی بیهوشی

 

استادیار و عضو هیأت علمی

 

۵۷۷۷۵۰۲۷(۰۵۱) داخلی 

رزومه

Scopus

Google Scholar

 

محمدتقی خدادادی

 

استادیار، دکتری تخصصی بیهوشی

 

مدیر گروه

 

۵۷۲۲۵۰۲۷(۰۵۱) داخلی 

 

مشاهده روزمه

 

سید هادی سجادی

 

استادیار، دکتری تخصصی بیهوشی 

 

 

۵۷۲۲۵۰۲۷(۰۵۱) داخلی

 

 

 

 

محمدمعصوم زاده

 

استادیار، دکتری تخصصی بیهوشی

   

 

 

فائزه خواجه

ا

مربی، ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

 

 

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس