ارزش ها (Values)

ایجاد شده در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۵:۲۸ قبل از ظهر

ارزش ها (Values)

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ضمن پایبندی به ارزش های زیر در راستای توسعه و ارتقاء خدمات آموزشی و پژوهشی گام برخواهد داشت:

۱ ـ حفظ ارزش­های انسانی- اسلامی و کسب رضایت الهی

۲. احترام به حقوق گیرندگان خدمت

۳ ـ نهادینه کردن یادگیری، دانش پژوهی و فن‌آوری

۴. آموزش صحیح و اصولی دانشجویان فارغ از نژاد، دین، ملیت، زبان و فرهنگ

۵ ـ حفظ کرامت و حقوق انسانی افراد در جامعه

۶ ـ رعایت عدالت و انصاف در امور و در بین کلیه کارکنان (اعضای هیأت علمی و کارکنان)

۷ ـ تأمین رضایت کارکنان، اساتید، دانشجویان و مراجعین

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس