استراتژی ها (Strategies)

ایجاد شده در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۴:۵۰ قبل از ظهر

 استراتژی ها  (Strategies)

* تعامل با سایر دانشکده‌های پیراپزشکی در سطح کشور به منظور بررسی و رفع موانع موجود بویژه در جهت ارتقاء علمی اساتید و دانشجویان

* پیگیری جهت رفع نقصان های بودجه‌ای و فراهم کردن امکانات مالی لازم جهت دانشکده

* پذیرش دانشجو در رشته‌های جدید و مقاطع تحصیلات تکمیلی با توجه به سیاست های نظام آموزشی کشور و آمایش علمی

* تلاش جدی در زمینه‌های مختلف بین‌المللی سازی و تمهید شرایط مناسب‌تر جذب دانشجوی بین‌المللی

* فراهم نمودن عادلانه و بهینه شرایط و فرصت‌ها برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی

* برقراری جلسات منظم با نمایندگان دانشجویان مقاطع و رشته‌های تحصیلی دانشکده

* تلاش در جهت توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و نیز کاربردی نمودن پژوهش‌ها مبتنی بر نیاز جامعه

* تلاش در جهت تقویت توان مالی دانشکده از طریق جذب کمک و مشارکت مردمی و نیز مشارکت سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس