اعضای گروه علوم آزمایشگاهی

ایجاد شده در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۳:۱۱ قبل از ظهر

 اعضای گروه علوم آزمایشگاهی

 

 

 
دکتر سید حسین
 
ابطحی ایوری
 
 
   
 
   دکتری تخصصی بیوشیمی
 
 
   دانشیار و عضو هیأت علمی
 
 
 
 
 
۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱)
      داخلی ۳۵۰

 

 

 

Google Scholar

 
 
 
دکتر جعفر حاجوی
 
   دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی
 
  دانشیار و عضو هیات علمی
 
  
 
    ۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱)
        داخلی:  ۳۲۱
 
 
 

 

 

 
 دکتر محمد حسن
 
 مینوئیان حقیقی

 

 
  دکتری تخصصی قارچ شناسی                  پزشکی

  دانشیار و عضو هیأت علمی

 

              مدیر گروه

    

     

۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱)
          داخلی - 372

مشاهده رزومه

 

Google Scholar

 

 

 
 
 
 محمد قربانی

 

 
دانشجوی دکتری خون شناسی وبانک خون 
 
مربی و عضو هیأت علمی

 

 

 
 
۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱)
       داخلی ۳۲۶

 

 
 

Google Scholar

 

 

 
  دکتر علیرضا       
    محمد زاده

 

 
 
دکتری میکروب شناسی پزشکی

دانشیار و عضو هیأت علمی

    

 

 
 
     ۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱)
           داخلی ۳۶۳

 

 

 Google Scholar

 

 

 
 
 
 
 
دکتر جلال مردانه
 
 
 
 
    دانشیار، دکتری باکتری                      شناسی
        عضو هیئت علمی

 

 
   
 
 
۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱)
      داخلی: ۲۵۸-۱۵۷
 

 

 

Google Scholar

دکتر محمد امین مومنی

دکترای بیوشیمی

   استادیار و عضو هیات علمی

 

    

 
 ۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱)
 

 

مشاهده رزومه

دکتر سید ابوالقاسم سیادت پناه

 

دکتری انگل شناسی

استادیار و عضو هیئت علمی

 

      ۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱)

 

داخلی - 433

  

مشاهد رزومه

 
 
 
 
 حسین پازوکی
 
 
 
 
دکتری Ph.D رشته انگل شناسی
                 پزشکی
 
 
 
 
 
 
    
۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱)
 
 
 
 
 
 
 
  مریم مرادی            بیناباج 
 
 
دکتری بیوشیمی
 
 
      
 ۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱)

 

 

 

علی قلی زاده فخرآباد

 

     مربی ، ارشد انگل شناسی

 

      ۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱)

 

داخلی - 433

 
           ۵۷۲۲۳۰۲۸(۰۵۱)      
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس