افتخارات کسب شده گروه اتاق عمل

انتشار محتوا: ۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۱۵:۵۴ قبل از ظهر

افتخارات کسب شده توسط اساتید گروه :

 

رتبه اول آزمون دکترای تخصصی سال ۱۳۹۰ توسط خانم دکتر بصیری

رتبه اول آزمون جامع دکترای تخصصی توسط خانم دکتر بصیری

پژوهشگر برتر دانشگاه سال ۱۳۹۰ توسط خانم دکتر بصیری

پژوهشگر برتر شهرستان سال ۱۳۹۰ توسط خانم دکتر بصیری

استاد نمونه آموزشی دانشگاه سال ۱۳۹۸ توسط خانم دکتر بصیری

دانشجوی رتبه اول واستعداد درخشان مقطع کاردانی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گناباد توسط خانم محمدیان

اخذ تقدیرنامه و جایزه در گردهمایی تقدیر از نخبگان علمی دانشجو از دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان توسط خانم محمدیان
دانشجوی رتبه اول و استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد توسط خانم محمدیان
دانشجوی رتبه اول و استعداد درخشان مقطع کارشناسی ناپیوسته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان توسط خانم محمدیان

عضو استعداد درخشان دوره کارشناسی توسط خانم پولادخای

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس