آزمون فاینال دانشجویان علوم آزمایشگاهی ترم 8

انتشار محتوا: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۳:۲۷ قبل از ظهر

 آزمون فاينال دانشجويان ترم 8 علوم آزمايشگاهي درروزهاي  دوشنبه و سه شنبه  22 و 23 خرداد ماه جاري از ساعت 8 الي 12، مطابق رويه سالهاي پيش( آزمون نظري و در صورت لزوم به انضمام عملي)، در بخش هاي بيوشيمي و سرولوژي، ايمونولوژي، هماتولوژي، ميكروبشناسي( باكتري، ويروس، انگل و قارچ شناسي) برگزارخواهد گردید.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس