بازدید هیئت بورد فیزیک پزشکی و پرتوشناسی از دانشگاه علوم پزشکی گناباد

انتشار محتوا: ۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۶:۵۴ قبل از ظهر
دکتر محمدحسین بحرینی طوسی، دکتر محمدرضا دیوبند و دکتر علیرضا منتظر ابدی از هیئت بورد فیزیک پزشکی و پرتوشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی گناباد بازدید کردند.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس